top of page

Privacyverklaring Blissful Healing & Coaching
www.blissfulhealing.nl

 

Blissful Healing & Coaching verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

 

Hieronder vindt u een overzicht van de (mogelijke) persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor-en achternaam

 • Geboortedatum

 • Adresgegevens

 • Telefoonnummer

 • E-mailadres

 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

 • bankrekeningnummer
   

Deze gegevens gebruiken wij om een overeenkomst op te stellen, een factuur op te maken en contact met u op te nemen voor het maken/annuleren van een afspraak. Deze gegevens worden alleen gebruikt omdat u een dienst bij ons afneemt. Indien u na kennismaking besluit geen sessie bij ons te boeken, worden deze gegevens uit ons systeem verwijderd.

Alle informatie over onze cliënten wordt vertrouwelijk behandeld en in overeenstemming met de wet bescherming persoonsgegevens. Gegevens worden alleen aan een opdrachtgever doorgegeven als u daar expliciet toestemming voor geeft. Zalige genezing & Coaching draagt zorg voor de geheimhoudingsplicht tussen bij de uitvoering van de werkzaamheden betrokken derden.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Volgens de wet moeten uw gegevens goed beveiligd zijn. Zo wordt alle informatie die wordt gedeeld via e-mail, SMS, WhatsApp, Instagram of Facebook Messenger beschermd door de privacy overeenkomsten die wij hebben gesloten bij het gebruik van deze diensten. Alleen de eigenaar van Blissful Healing & Coaching, Tatjana Objedovic, heeft toegang tot de telefoon en computer waarmee met u wordt gecommuniceerd. Deze zijn beide beveiligd met meerdere wachtwoorden.
 
Er worden geen informatie of foto’s gedeeld op Social Media kanalen of op de website zonder uw uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. Indien gewenst wordt het bericht na toestemming geanonimiseerd en wordt er gebruik gemaakt van een foto waarop het gezicht niet zichtbaar is. De foto's op de website zijn beveiligd en kunnen niet zomaar worden gekopieerd.
 

Met welk doel en op welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens?

 • Het afhandelen van uw betaling

 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

 • Om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

 • Bied u de mogelijkheid om een account aan te maken

 • Om goederen en diensten bij u af te leveren

 • Blissful Healing & Coaching verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
   

Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren
Blissful Healing & Coaching bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Zodra een sessie, retraite of coachingtraject is afgerond en er geen nieuwe diensten meer worden afgenomen bij Blissful Healing & Coaching in de nabije toekomst zullen wij uw gegevens verwijderen. Onze facturen en contracten worden 7 jaar bewaard, onderhevig aan wettelijke en fiscale verplichtingen. Deze gegevens zijn vergrendeld.
 

Het delen van persoonsgegevens met derden
Blissful Healing & Coaching verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

De gegevens die wij van u hebben ontvangen voor het aangaan van een coachingsessie, retraite of andere dienstverlening blijven te allen tijde tussen ons. Alles wat tijdens onze samenwerking wordt gedeeld, is vertrouwelijk en wordt nooit met derden gedeeld. Wij vragen alleen naar zaken die van belang zijn voor onze samenwerking.
 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Blissful Healing & Coaching gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

De veiligheid van deze website wordt gegarandeerd door Wix.com.
Ze gebruiken SSL/HTTPS-codering voor alle websites die ze maken. Deze encryptie zorgt ervoor dat de verbinding tussen uw browser en website veilig is en beschermt uw gegevens als bezoeker wanneer u onze website gebruikt.

Gegevens bekijken, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Blissful Healing & Coaching en u heeft recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@blissfulcoach.nl
 

Hoe wij persoonlijke gegevens beschermen
Blissful Healing & Coaching neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@blissfulcoach.nl
 

Disclaimer van de website
Door gebruik te blijven maken van deze website geeft de Gebruiker toestemming voor deze cookies en gaat hij akkoord met de volledige inhoud van deze privacyverklaring. De informatie op de huidige website is geen persoonlijk behandelplan voor de bezoeker. Vraag voor een behandeling die is afgestemd op uw eigen situatie advies aan een reguliere arts of een therapeut erkend door een door de GAT erkende beroepsorganisatie. De behandelingen die op de huidige website worden aangeboden vallen onder de noemer alternatieve en/of complementaire zorg. Dit vervangt niet de diagnostiek, verzorging en/of verpleging van de reguliere gezondheidszorg.

bottom of page